logo

Проектиране на съоръжения с повишена опасност

Изграждане на съоръжения с повишена опасност

Ремонт на съоръжения с повишена опасност

Поддръжка на съоръжения с повишена опасност

 • home

Проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на съоръжения с повишена опасност

РЕШЕНИЕТО Е В ПРОФИЛАКТИКАТА

"ТЕРМО 97 " ЕООД е на българския пазар от 1997 година и се е наложило като коректен партньор. Основната дейност на предприятието е свързана с проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на съоръжения с повишена опасност /парни и водогрейни котли с ниско и високо налягане, съдове под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, инсталации за природен газ и втечнени въглеводородни газове/. При изпълнението на основната си дейност, „ТЕРМО 97“ ЕООД, винаги се стреми да предложи висококачествени услуги, които да бъдат в съответствие с приетите международни добри практики и наредбите за съоръженията с повишена опасност.

За нас
boiler

Парни и водогрейни котли

Ремонт, поддръжка и преустройство на парни и водогрейни котли – високо налягане.

boiler

Поддръжка и ремонт на СПО (съоръжения с повишена опасност).

Всяко юридическо или физическо лице, притежаващо съоръжения, спадащи към категорията с повишена опасност е длъжно да има договор за поддръжка с правоспособно лицензирано дружество. Изграждане на паропроводи, топлопроводи, газопроводи и т.н. Хидравлични изпитания

freezer

Хладилна и климатична техника.

Проектиране, изграждане и ремонт на хладилна и климатична техника. Изпълнение на индивидуални хладилни камери. Доставка и монтаж на термопомпи вода-вода и въздух-вода.

Една малка част от предлаганите продукти и услуги ...

Широката гама на предлаганите от "ТЕРМО 97 " продукти и услуги се обуславя от спецификата на работа и нуждата от комплексни и бързи решения за безавариината работа на нашите клиенти. Дружеството предлага и абонаментно поддържане на съоръженията с повишена опасност. Ние предлагаме:

Отопление

 • Котли - газови, нафтови, пелетни, на твърдо гориво
 • Горелки - газови, нафтови, пелетни
 • Камини - пелетни, на твърдо гориво
 • Соларни системи
 • Бойлери
 • Радиатори и арматура - панелни, алуминиеви
 • Управления, циркулационни помпи
Повече за отопление ...

Вентилация

 • Покривни вентилтори
 • Центробежни вентилатори
 • Канални вентилатори
 • Вентилатори за агресивни газове
 • Аксиални вентилатори
 • Рекуперативни блокове и топлообменници
 • Въздуховоди - спироканали, гъвкави, шумузаглушители, от поцинкована ламарина
Повече за вентилация

Климатизация

 • Термопомпи - вода-вода, въздух-вода
 • Сплит и мулти-сплит системи
 • Конвектори
 • Кондензни помпи
 • Електронагреватели
 • Контролери, циркулационни помпи
 • Изсушители и пароовлажнители
 • Автоматика

Повече за климатизация